ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Σύλλογος πρόκειται να πραγματοποιήσει εκλογές για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός του 2024.

Θα ακολουθήσουν λεπτομερείς ανακοινώσεις ως προς την ημερομηνία και τις διαδικασίες των εκλογών.